Menu
Billedserie
Hent Adobe Flash player
Billeder fra Vestjyske Livretter
En vestjysk kogebog bliver til
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Extranet

Aktører, netværk og projekter


Her får du et overblik over aktører, netværk og projekter, der beskræftiger sig med fødevarer i Vestjylland.

AKTØRER

VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling

VIFU – Videncenter for fødevareudvikling er et regionalt forankret videncenter med et nationalt sigte. VIFU har fokus på fødevareudvikling og –innovation og på at skabe vækst og udvikling ved at kombinere viden fra forskningen med erfaring fra fødevareerhvervet. VIFU er en del af og varetager sekretariatsfunktionen for FoodNetwork - Fødevaresektorens Innovationsnetværk. Kontakt: Dorte Storper, tlf. 9612 7658, e-mail: ds@vifu.net -  www.vifu.net

Navigators

Navigators er en netværksorganisation, der navigerer med egne og andres projekter inden for tre hovedområder: • Regional udvikling samt idé og projektudvikling især inden for fødevarer/landbrug, oplevelsesøkonomi og turisme • Innovation og vidensbrobygning mellem forskning/uddannelse og erhvervsliv • Dialogprocesser og mediation (konfliktløsning) Kontakt: Bolette van Ingen Bro, tlf. 2811 189, e-mail: bob@navigators.dk Hjemmeside: www.navigators.dk

Videbæk Foodcenter

Videbæk Foodcenter er et udviklingssted, der skal stille rammer for praktisk produkt- og virksomhedsudvikling til rådighed for små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer. Aktiviteterne i FoodCentret kører i to spor: produktion og udvikling af fødevarer. FoodCentret rummer disse lokaler og faciliteter: • Specialiserede lokaler til fremstilling og produktion af fødevarer • Køle- og fryserum • Lager- og pakkerum • Laboratorie- og køkkenfaciliteter • Kontorer, undervisnings- og mødelokaler • Kantine og omklædningsrum • Stålborde, stålreoler, industrivaskemaskine, kummefrysere og køleskabe. Kontakt: Søren Holm, tlf. 9975 2602, e-mail: sho@erhvervscentret.dk Besøg hjemmesiden

NETVÆRK

Regional Madkultur Vestjylland

Regional Madkultur Vestjylland er en forening under det europæiske Culinary Heritage. Alle primærproducenter, forarbejdningsvirksomheder, spisesteder, grossister m.fl. med adresse i det vestjyske kan søge om optagelse som medlem, og om at blive godkendt til at bruge den europæiske mærkningsordning. Der er dog en række kriterier, der skal være overholdt for at blive godkendt. Kontakt: Formand Bent Gråkjær, tlf. 9717 2626 eller koordinator Kirsti Storinggaard, tlf. 2856 5607, e-mail: ks@navigators.dk Besøg hjemmesiderne: Culinary Heritage eller Madlandet i vest

PROJEKTER

Innovation i øjenhøjde

Innovation i øjenhøjde er et vækstkoncept, der bygger på målrettet videnbrobygning, netværksaktiviteter og kompetenceudvikling. I projektet er der mulighed for at få inspiration og konkret rådgivning inden for produktudvikling, teknologiudvikling, logistik, markedsføring/afsætning og emballage. Kontakt: VIFU på tlf. 9612 7620 eller på vifu@vifu.net www.vifu.net

Iværksætteri, Innovation og Udvikling

Iværksætteri; Innvoation og Udvikling af mindre fødevareproducenter er et erhvervsudviklingsprojekt under LAG Ringkøbing-Skjern. Målet er at fremme iværksætteri, innovation og udvikling af mindre fødevareproducenter. Kontakt: Annika Gran, tlf. 2487 3061, e-mail: annika@erhvervscentret.dk

Lokale AktionsGrupper

LAG Holstebro

LAG Holstebro er en forening, som vil styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af landdistrikterne. Det skal ske sammen med befolkningen, erhvervslivet, organisationer, grupper og foreninger, myndigheder og mange flere. LAG Holstebro kan indstille støtteegnede projekter til Fødevareministeriet og råder desuden over kommunale midler, som kan anvendes til udvikling i landdistrikterne. Kontakt: Alex Würtz, tlf. 2916 5666, e-mail: aw@lagholstebro.dk www.lagholstebro.dk

LAG Struer

LAG Struer er en forening, som vil skabe en fremtidssikret og bæredygtig landdistriktsudvikling i hele Struer Kommune i overensstemmelse med Landdistriktsprogrammet 2007-2013, således at borgernes liv, erhvervslivet, kulturlivet og naturen vil få gode rammer for udfoldelse. LAG Struer kan indstille støtteegnede projekter til Fødevareministeriet inden for foreningens budgetramme. Kontakt: Merethe Juul Thysen, tlf. 2028 5668, e-mail: mjt@ldhus.dk Hjemmeside: http://lag-struer.infolandcms.dk/

LAG Lemvig

LAG Lemvig er en forening, som vil styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af landdistrikterne. LAG Lemvig arbejder med landdistriktsudvikling med fokus på de lokale ressourcer, og har mulighed for at støtte projekter, som gavner udviklingen i Lemvig Kommune økonomisk. Projekterne skal gavne bosætningen og/eller lokalt erhverv i kommunen. Kontakt: Flemming Jensen, tlf. 9663 8221, e-mail: kontakt@lag-lemvig.dk Hjemmeside: www.lag-lemvig.dk/

LAG Ringkøbing-Skjern

LAG Ringkøbing-Skjern er en lokal forening med deltagelse af erhvervsliv, borgere, foreninger og offentlige myndigheder. LAG'en arbejder proaktivt og bredt for udvikling i landdistrikterne og støtter bl.a. etablering af arbejdspladser gennem projektstøtte til etablering og udvidelse af mikrovirksomheder. I 2010-2011 ønsker bestyrelsen særligt at fremme erhvervsprojekter, herunder projekter med berøringsplader til fødevaresektoren. Kontakt: Poul Nystrup Christensen, poul.nystrup.christensen@rksk.dk,, 99741765 Hjemmeside: ww.lag.rksk.dk/

Fiskeri LAG Vestjylland

Fiskeri LAG Vestjylland dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø. Igennem Fiskeri LAG Vestjylland er det mulighed at søge om tilskud til bæredygtige projekter i fiskeriområderne i Vestjylland, herunder hører også akvakultur. Kontakt: Søren Holm, tlf. 9975 2602, e-mail: sho@erhvervscentret.dk Hjemmeside: www.lagvest.dk
11-04-2014
Spis naturen!
Tag ud i den vestjyske natur og find vilde, spiselige planter.

Madlandet i vest har lavet tre ture, hvor du ved hjælp af koordinater, billeder og beskrivelser selv kan finde de vilde, spiselige planter ved Resen Hede, Bremdal Strand og Livbjerggaard.

 
Læs mere
Madlandet i vest   |  9690 8808   |  info@navigators.dk